Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Biuro projektu: Direction Łódź  Email efs@eurodialog.pl  Phone telefon: 42 633 59 20

Prowadzimy teraz zapisy do grup: 

Kursy krótkie (120 godzin lekcyjnych, do wiosny 2020)

dla początkujących (od zera do A1)

- poniedziałki środy 11.30 - 14.00

- poniedziałki środy 13.00 - 15.30

- poniedziałki środy 14.40 - 17.10

- wtorki i czwartki 11.30 - 14.00

- wtorki i czwartki 15.00 - 17.30

- wtorki i czwartki 18.30 - 21.00

- piątki 16.30 - 19.45

dla fałszywych początkujących (od zera do A1) 

- piątki 13.00 - 16.15

dla słabo zaawansowanych (od A1 do A2)

- poniedziałki środy 16.00 - 18.30

- wtorki i czwartki 18.30 - 21.00

dla średnio zaawansowanych (od A2 do B1)

- poniedziałki środy 10.00 - 12.30

- poniedziałki środy 18.30 - 21.00

- wtorki i czwartki 16.00 - 18.30

Kursy długie (240 godzin lekcyjnych, do jesieni 2020)

dla początkujących od zera do A2

- poniedziałki środy 8.30 - 11.00

- poniedziałki środy 8.30 - 11.00

- poniedziałki środy 11.30 - 14.00

- poniedziałki środy 17.50 - 20.20

- wtorki i czwartki 11.30 - 14.00

dla słabo zaawansowanych (od A2 do B1) 

- wtorki i czwartki 8.30 - 11.00

Kliknij, aby napisać test z języka angielskiego.

Materiał gramatyczny:

-A1: Present Simple, Past Simple, Present Perfect, Future Simple – twierdzenia, pytania i przeczenia, tryb rozkaz., czas. modalne, konstrukcja there is/there are, going to, przymiotniki, zaimki osobowe i dzierżawcze, liczba mnoga rzeczowników, zaimki wskazujące (this/that/these/those), przedimki, liczebniki główne, porządkowe, dopełniacz saksoński, przyimki miejsca, czasu i ruchu.

-A2: pytania to be, how, what/used to, Past Continuous, rzeczowniki policzalne, niepoliczalne, stopniowanie przymiotników, Present Perfect/zdania względne.

Kręgi tematyczne:

-A1: witanie się, żegnanie, dane pers. (w tym zawody, miasta, państwa, języki) przedstawianie siebie i kogoś, rodzina i życie prywatne, opis os.,telefonowanie, praca zaw., okr. funkcji, miejsca pracy, opis rozkładu dnia (określanie czasu, liczby, terminy), planowanie czynności, obsługa klienta (prośba o powtórzenie, przeliterowanie, pytanie o znaczenie słowa, zdrowie, restauracja (zamawianie), sklep.

-A2: rodzina, przyjaciele, środowisko pracy, relacje społeczne, święta, czas wolny, wypoczynek, hobby, miasto/wieś - miejsce i sposób życia ludzi, podróże, środki komunikacji (bilety i informacje, rezerwacje), zawody, obsługa klienta, poszukiwanie pracy, życiorys, umiejętności, życie kulturalne, media.

Podręcznik dla poziomu A1: New Inside Out: Elementary, podręcznik i ćwiczenia, Wyd. MACMILLAN.

Podręcznik dla poziomu A2: New Inside Out: Pre-Intermediate podręcznik i ćwiczenia,  Wyd. MACMILLAN.

Podręcznik dla poziomu B1: New Inside Out: Intermediate podręcznik i ćwiczenia,  Wyd. MACMILLAN.

Podręczniki i materiały autorskie lektorów są bezpłatne.

Tu możesz się dowiedzieć więcej o podręczniku.