Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Main Menu

Biuro projektu: Direction Łódź  Email efs@eurodialog.pl  Phone telefon: 42 633 59 20

W ramach projektu "Angielski bez barier - edycja 3" oferujemy nieodpłatny kurs języka angielskiego dla początkujących, dla słabo zaawansowanych lub dla średnio zaawansowanych.

Uczymy metodą komunikatywną, która przyczynia się do usunięcia bariery językowej. Abiturienci będą w stanie porozumiewać się bez obawy przed popełnieniem błędów. Stosowana metoda rozbudzi chęć do dalszego doskonalenia języka przez przyjazne i otwarte podejście lektorów, którzy wykorzystają techniki nauki sporadycznie wykorzystywane w publicznym systemie oświatowym. Osoby, które ukończą kurs zwiększą swoją konkurencyjność na rynku pracy.

Nasz projekt skierowany jest do osób, które z różnych powodów nie mogą podjąć nauki na kursach oferowanych przez placówki edukacyjne. Wychodząc im naprzeciw zapewniamy:

- nieodpłatne uczestnictwo w kursie
- dostępność kursów w miejscowościach, w których oferta szkoleń językowych jest niewielka
- rytm nauki dostosowany do potrzeb uczestników.

Oferujemy kursy wyłącznie osobom, które spełniają jednocześnie wszystkie poniższe warunki:

- uczą się, pracują lub zamieszkują (w rozumieniu KC) na terenie województwa łódzkiego
- mają 18 lat lub więcej
- mają wykształcenie co najwyżej średnie (warunek nie dotyczy osób w wieku 50 lat i więcej)
- chcą podnieść umiejętności z zakresu języka z własnej inicjatywy

Pierwszeństwo będą mieć:
- panie
- osoby niepełnosprawne
- osoby w wieku 50+
- osoby zamieszkujące obszary wiejskie

Szkolenie jest nieodpłatne dla uczestników, otrzymają oni także podręczniki wraz z ćwiczeniami.

Oferujemy kursy w wymiarze:

- 120 h 
- 240 h.

Kursy zakończone są egzaminem TELC.

Zajęcia odbywać się będą w poniedziałki i środy lub we wtorki i czwartki, w godzinach popołudniowych (3 h lekcyjne z przerwą) w grupach 12 osobowych. Planujemy organizację zajęć w miejscowościach:

- Łódź (Traugutta 18)
- Koluszki
- Stryków
- Jeżów
- Ujazd
- Łask
- Poddębice
- Szadek
- Krośniewice
- Piątek
- Gidle.

Uruchomienie grupy będzie możliwe pod warunkiem zadeklarowania uczestnictwa przez minimum 12 osób w jednakowych terminach i na tym samym poziomie zaawansowania. Istnieje możliwość uruchomienia grup w innych lokalizacjach, jeśli będzie minimum 12 osób zainteresowanych. W ramach projektu zostanie uruchomionych 29 grup dla 348 osób.

Projektodawca: Jarosław Patrzyk EuroDialog